Print Friendly, PDF & Email

Modern Vikings erkent de bevoegdheid en de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen. Je kan deze hier raadplegen. Deze voorwaarden worden verder aangevuld met de bijzondere reisvoorwaarden die eigen zijn aan Modern Vikings.

RESERVERING EN BETALINGSREGELING

Zodra je de bestelbon ondertekend hebt OF het voorschot gestort hebt, is je boeking definitief en ga je akkoord met de inhoud ervan. Controleer in het bijzonder de schrijfwijze van de namen. Modern Vikings is niet aansprakelijk voor kosten die kunnen voortvloeien uit het fout doorgeven van de namen. Je dient eveneens kennis te nemen van de algemene en bijzondere reisvoorwaarden van Modern Vikings. Eén handtekening volstaat per bestelbon. Het voorschot bedraagt steeds 30% van de reissom, eventueel vermeerderd met de kost van de vliegtickets, indien deze meteen dienen uitgegeven te worden (afhankelijk van de voorwaarden van de vliegtuigmaatschappij). Het voorschot dient binnen de 7 dagen na ontvangst van de bestelbon betaald te worden. Er wordt geen herinnering gestuurd voor de betaling van het saldo, dus je dient zelf de betalingstermijn in het oog te houden. Het eindsaldo wordt uiterlijk 8 weken voor afreis vereffend. Beide vervaldata worden uitdrukkelijk op de bestelbon vermeld. Indien je minder dan 8 weken voor vertrek boekt, dient het volledige saldo in 1 keer betaald te worden binnen de 7 dagen na ontvangst van de bestelbon. Betaling dient per overschrijving te gebeuren op het op de bestelbon vermelde bankrekeningnummer. Betaling met kredietkaart (Mastercard/Visa) is enkel mogelijk via een online betaallink mits betaling van een supplement van 1,8% van de via kredietkaart betaalde reissom (transactiefee van onze online betaalprovider). Bij niet– of laattijdige betaling behoudt Modern Vikings zich het recht voor om de boeking te annuleren en de hierna vermelde annuleringskosten in rekening te brengen.

We herinneren je er tevens aan dat de wisselkoers, luchthaventaksen en fuelkosten onderhevig zijn aan schommelingen tot aan de betaling van het saldo. Indien je niet onderhevig wil zijn aan deze schommelingen en de prijs van de bestelbon wenst te garanderen, vragen wij je vriendelijk het volledige saldo te vereffenen binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur. Wij vereffenen dan meteen alle betalingen bij onze lokale partners. Hou er rekening mee dat onze algemene annuleringsvoorwaarden in dat geval niet meer van toepassing zijn en de annuleringskosten kunnen oplopen tot 100%, afhankelijk van de voorwaarden van de betrokken leveranciers. Een annuleringsverzekering wordt daarom sterk aanbevolen.

ANNULATIE DOOR DE REIZIGER

Indien je je reis wenst te annuleren, dien je Modern Vikings daarvan zo vlug mogelijk telefonisch of per mail op de hoogte te brengen. Bij annulering dienen onderstaande annuleringskosten in ieder geval betaald te worden door de reiziger aan Modern Vikings, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst door Modern Vikings. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon. Verzekeringspremies, wijzigingskosten, administratiekosten zijn nooit terugbetaalbaar.

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:

– tot 60 dagen voor afreis: 25% van de reissom (met een minimum van € 50 per persoon)
– tussen de 31 en 59 dagen voor afreis: 50% van de reissom
– minder dan 31 dagen voor afreis: 100% van de reissom

Bovenstaande annulatiekosten kunnen vermeerderd worden met bijkomende annulatiekosten opgelegd door leveranciers (luchtvaartmaatschappijen, hotels, enz.).

Een annuleringsverzekering kan deze kosten terugbetalen indien de reden van annulatie onder de gewaarborgde dekkingen valt. Meer info over de optionele annulatie- en reisbijstandsverzekeringen die wij aanbieden vind je hier.

WIJZIGING DOOR DE REIZIGER

Excursies kunnen kosteloos worden toegevoegd aan een boeking tot 31 dagen voor afreis. Wij vragen wel om uw bijgeboekte optionele excursies in één keer aan ons door te geven om efficiënt te kunnen werken.

Kleine wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten:

– Tot 31 dagen voor afreis: € 25 per dossier
– Minder dan 31 dagen voor afreis: € 50 per dossier

Onder kleine wijzigingen wordt verstaan: wijziging van leeftijd, schrijfwijze naam, kamertype, verblijfsformule en maaltijden, toevoeging van speciale wensen.

Deze kunnen vermeerderd worden met bijkomende wijzigingskosten opgelegd door leveranciers. Let erop dat luchtvaartmaatschappijen streng zijn op het wijzigen van een naam. De (eerste) voornaam en familienaam dienen steeds doorgegeven te worden zoals vermeld op de identiteitskaart. Indien de schrijfwijze van een naam dient aangepast worden, is het mogelijk dat een volledig nieuw ticket moet geboekt worden. Deze kosten zijn steeds 100% ten laste van de klant.

Bij een grotere wijziging van de reisdata of gereserveerde transport‐  en verblijfsaccommodaties gelden automatisch de annuleringsvoorwaarden.

REISPROGRAMMA’S

De reisroute van de reisbeschrijvingen op de website en in de offertes is niet bindend en kan gewijzigd worden in functie van beschikbaarheid van accommodaties op moment van boeking. Hou er rekening mee dat IJsland een bestemming is met een beperkt aantal verblijfsaccommodaties die heel druk bezet zijn in het korte zomerseizoen. Een boeking van een zomerreis kan daarom aanzienlijk veel tijd in beslag nemen en ietwat afwijken van wat oorspronkelijk werd voorgesteld. Wij doen ons best om zo trouw mogelijk te blijven aan het geboekte programma maar vragen ook je begrip indien er toch minimale wijzigingen zouden zijn. Bij grote afwijkingen op het geboekte programma wordt dit uiteraard eerst besproken en stellen wij je de mogelijke alternatieven voor.

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. Je dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis kunnen gewijzigd worden.

Vluchtvertragingen of annuleringen zijn situaties van overmacht waarvoor wij als reisorganisator in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden. De luchtvaartmaatschappij dient je ter plaatse op de luchthaven op de hoogte te houden over de verdere gang van zaken en het nieuw geplande vertrekuur. Conform Europese Verordening 261/2004 dient de maatschappij je maaltijden en verfrissingen aan te bieden conform de wachttijd, en een hotelovernachting en vervoer naar het hotel indien deze noodzakelijk zouden zijn. Afhankelijk van de reden van vertraging kan je recht hebben op een financiële compensatie. Wij kunnen je assisteren om deze compensatie te claimen bij de betrokken luchtvaartmaatschappij.

REISINFO IJSLAND

ALGEMEEN

IJsland is door zijn noordelijke ligging onderhevig aan immer veranderlijke extreme weersomstandigheden, met vooral dan in de winter heel wat wind, regen en sneeuw. De natuurelementen trotseren vergt een serieuze dosis lef, flexibiliteit en zin voor avontuur. Wij gaan ervan uit dat IJslandreizigers zich ten volle bewust zijn van het avontuurlijk karakter van de bestemming, en met de juiste instelling en de nodige flexibiliteit hun reis aanvatten. Modern Vikings kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene omstandigheden en overmachtssituaties (sneeuwstormen, zandstormen, vulkaanuitbarstingen, enz.) die kunnen leiden tot wijzigingen in het reisprogramma. Wij zullen echter alles doen om de risico’s te beperken en enkel reisroutes aanbieden die wij vanuit onze uitgebreide terreinkennis en ervaring redelijk en doenbaar achten in het gekozen seizoen. Zo bieden wij in de winter enkel selfdrives aan per 4×4 in de meest toegankelijke delen van het land. Wij rekenen ten allen tijde op het gezond verstand van de reiziger om de risico’s juist in te schatten.

LOGIES

Hou er rekening mee dat veel accommodaties op het IJslandse platteland boerderijen zijn die omgebouwd werden tot toeristische accommodaties. IJsland gebruikt geen sterrenclassificatie. Toeristische accommodaties op het platteland bieden basiscomfort in kamers met gedeeld sanitair en/of privésanitair. Hou er rekening mee dat kamers in IJsland doorgaans niet zo groot zijn en dat triplekamers niet altijd een optie zijn. Soms kan er hoogstens een extra bed voor een kind bij geplaatst worden.

HUURWAGEN

De minimumleeftijd voor het huren van een wagen in IJsland is bij de meeste verhuurmaatschappijen 20 jaar voor gewone wagens en 23 jaar voor 4×4 wagens en minibusjes. De chauffeur dient minimum 1 jaar in het bezit te zijn van zijn rijbewijs. Belgische en Nederlandse rijbewijzen zijn gewoon geldig in IJsland, dus je hoeft niet te beschikken over een internationaal rijbewijs. Een kredietkaart is ALTIJD vereist om de huurwagen in ontvangst te kunnen nemen. Deze dient als waarborg om eventuele bijkomende kosten te dekken. De meeste van onze rondreizen zijn berekend op een huurwagen inclusief basisverzekering (de zogenaamde CDW of Collision Damage Waiver) en ongelimiteerd aantal kilometers. Bij ongevallen is er steeds een franchisebedrag of eigen risico dat je verder kunt verlagen door ter plaatse de SCDW (Super Collision Damage Waiver) bij te boeken. Daarnaast zijn er nog een aantal andere risico’s die ter plaatse kunnen afgekocht worden, zoals SAAP (Sand and Ash Protection) en Windshield Protection (WSP). Wij raden de WSP sterk aan in een land als IJsland waar steenslag door tegenliggers of door harde wind frequent voorkomt. Meer info over de bijkomende verzekeringen die ter plaatse kunnen worden bijgeboekt vind je hier.

OPGELET: In IJsland geldt de regel dat schade ten gevolge van rijden door water en/of offroad rijden NOOIT verzekerd kan worden en steeds ten laste is van de huurder.

Op al onze rondreizen wordt de huurwagen steeds opgehaald op de luchthaven van Keflavík en daar op het einde van de reis ook terug afgeleverd. Door de extreme drukte in de zomer wordt aangeraden de wagen 2,5 uur op voorhand op de luchthaven af te leveren. De huurwagen dient met een volle tank binnengebracht te worden. Dien je de wagen later in dan de op het contract vermelde retourdatum, zal de verhuurmaatschappij extra kosten in rekening brengen die volledig ten laste van de huurder zijn.

RIJDEN IN IJSLAND

De ringweg is een grotendeels geasfalteerde tweevaksbaan rondom het eiland die gemakkelijk berijdbaar is met een gewone wagen. Binnenlandse routes zijn enkel open in de zomer. Ze worden gemarkeerd met een F (verwijzend naar fjell = berg), zijn niet geasfalteerd en enkel toegankelijk voor 4×4 wagens. Gewone wagens op F-wegen zijn NOOIT verzekerd. Ook offroad rijden is ten strengste verboden en onderhevig aan zware boetes. Je dient je voor afreis goed te informeren over de specifieke rijomstandigheden in IJsland. Meer info vind je hier en in ons roadbook. Modern Vikings kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van onverantwoord rijgedrag of verkeerd inschatten van het terrein.

PRIJZEN

De aangeduide prijzen vermelden uitdrukkelijk de aard en specificaties van de dienst.

Prijzen die telefonisch worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

Elke offerte wordt opgesteld onder voorbehoud van beschikbaarheid en is onderhevig aan prijswijzigingen tot aan definitieve boeking.

De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen die op datum van de reservatie gelden. Eventuele herzieningen worden in rekening gebracht bij de betaling van het saldo 6 weken voor vertrek. Je kunt de prijs van de bestelbon garanderen door de volledige reissom te betalen binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur.

Niet- inbegrepen zijn: alle persoonlijke uitgaven, alle niet-vermelde diensten en eventuele reisverzekeringen. Je kunt via ons een optionele annuleringsverzekering en/of reisbijstandsverzekering bijboeken. Meer info vind je hier.

FORMALITEITEN

Een Belgische identiteitskaart is voor IJsland voldoende. Zorg ervoor dat deze nog geldig is tot 3 maand na terugkeer. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken.

Voor IJsland zijn geen inentingen vereist. Gelieve te noteren dat de informatie omtrent medische voorzorgsmaatregelen verstrekt door Modern Vikings slechts algemeen is. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij je graag naar officiële instanties, zoals het Tropisch Instituut in Antwerpen: www.itg.be.

Je dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen, en een correcte opvolging van de douanevoorschriften. Bij niet–naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Huisdieren zijn onderworpen aan een heel strenge importprocedure waarbij ze onder meer 4 weken in quarantaine moeten. Een huisdier meenemen is dus niet echt een optie indien je niet plan bent voor langere periode in IJsland te verblijven. Dieren worden niet toegelaten op de ferry en kunnen enkel via de luchthaven van Keflavík het land binnen komen.

BAGAGE

Modern Vikings is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.

De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

Bij eventuele niet-aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij of bij beschadiging van de bagage dien je persoonlijk de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder (lost luggage department) en/of andere officiële instanties.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

Modern Vikings is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortvloeiend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten en ferryverbindingen, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoers– of verblijfskosten ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

Plotse sneeuwval, stormweer, of andere externe omstandigheden kunnen leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de reisroute of annulaties van excursies. Modern Vikings verplicht zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken en alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden. Er kan echter geen extra recht op compensatie ontleend worden aan dit soort programmawijzigingen. Wanneer bepaalde excursies of activiteiten omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden niet kunnen doorgaan zoals vermeld in het programma, worden alternatieven voorzien of worden de excursies terugbetaald.

Modern Vikings is niet aansprakelijk voor overlijden of lichamelijk letsel van de reiziger(s) tijdens de reis.

KLACHTENREGELING

Heb je opmerkingen tijdens je reis of ben je ontevreden over bepaalde diensten? Wij verzoeken je uitdrukkelijk om het probleem eerst te melden aan de betrokken dienstverlener (hotel, autoverhuurbedrijf, luchtvaartmaatschappij of excursiebedrijf). Indien zij je onvoldoende kunnen verder helpen, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met Modern Vikings zodat wij kunnen bemiddelen om een snelle en efficiënte oplossing te vinden voor het probleem.

Eventuele klachten achteraf dienen ons uiterlijk binnen de 2 weken na je retour doorgestuurd te worden. Wij behandelen iedere klacht binnen de maand na ontvangst.

Bij geschillen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.  

GARANTIESTELLING REIZEN

Modern Vikings (Global Vikings BV) is een verzekerde onafhankelijke tour operator die is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Het Garantiefonds Reizen beschermt de klant tegen financieel onvermogen van de reisorganisator en garandeert dat reeds betaalde bedragen teruggestort worden en de klant naar huis wordt gebracht indien de reis reeds een aanvang had genomen. De klant boekt bij een reisorganisatie die financieel en structureel gecontroleerd wordt, en de betaalde bedragen kunnen in geen geval verloren gaan.

Garantiefonds Reizen website

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg als eerste alle Modern Vikings nieuws en promoties in jouw mailbox