Print Friendly, PDF & Email

Modern Vikings verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen (klanten, contactpersonen bij lokale partners, personeelsleden, enz.).

Modern Vikings respecteert je privacy en hanteert een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR verordening. GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese wetgeving ter bescherming van de persoonsgegevens die vanaf 25 mei 2018 van kracht is in alle lidstaten van de Europese Unie.

PERSOONSGEGEVENS

Modern Vikings verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van haar commerciële activiteiten. Om de goede werking te kunnen garanderen verzamelen wij de volgende gegevens:

 • naam en voornaam
 • adresgegevens
 • vast en/of mobiel telefoonnummer
 • emailadres
 • betalings- of facturatiegegevens (bankrekeningnummers en btw nummers)
 • indien van toepassing relevante medische gegevens of speciale noden of wensen

Wij hebben deze gegevens nodig om onze (toekomstige) klanten offertes, bestelbonnen, facturen en andere relevante documenten te kunnen sturen, afspraken te kunnen vastleggen, en telefonisch contact te kunnen opnemen bij eventuele last minute wijzigingen voor of tijdens de reis.  

Wij gebruiken alleen gegevens die ons uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en ons hun gegevens verstrekken via een contactformulier op de website, per mail of telefonisch. Alle communicatie die via onze website gebeurt, gebeurt geëncrypteerd zodat je gegevens veilig doorgezonden worden en tijdens het versturen onleesbaar zijn voor derden. Je kunt je gegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen of om je in te schrijven op onze nieuwsbrief. Enkel wanneer je bent ingeschreven op de nieuwsbrief ontvang je occasioneel een informatieve of promotionele nieuwsbrief op het opgegeven emailadres. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

VEILIGHEID & DUURTIJD VAN DE VERWERKING

Modern Vikings waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Wij slaan belangrijke persoonsgegevens op op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen. Op eenvoudig verzoek kunnen wij je gegevens aanpassen en/of verwijderen indien je dit wenst. Je gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard en in geen geval met derden gedeeld.

TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS

De toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers van Modern Vikings en lokale partners (zoals luchtvaartmaatschappijen, accommodatieverstrekkers, vervoer- en excursiebedrijven, enz.) die deze gegevens nodig hebben om hun diensten te kunnen leveren. De overdracht van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU is noodzakelijk voor de uitvoering van de reisovereenkomst.

RECHTEN ONDER DE GDPR VERORDENING

Modern Vikings waarborgt dat je als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent:

 • Recht om je persoonsgegevens in te zien
 • Recht om je opgeslagen persoonsgegevens te corrigeren of up te daten
 • Recht om je persoonsgegevens te verwijderen
 • Recht om je gegevens in elektronisch formaat op te vragen of te laten doorsturen naar een nieuwe leverancier
 • Recht om je te verzetten tegen profilering of automatische verwerking van je gegevens

COOKIES

Modern Vikings maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Deze informatie doet je bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kunnen wij je geen correcte werking van de website garanderen. Deze cookies worden vooral gebruikt om je sessie bij te houden en je ervaring op onze website te stroomlijnen.

WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Modern Vikings behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. We raden je daarom aan deze regelmatig te bekijken en zo op de hoogte te blijven van de meest recente versie. De laatste wijziging dateert van mei 2018. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring of -voorwaarden zullen we je hiervan op de hoogte stellen.

VRAGEN & FEEDBACK

Voor vragen over het privacybeleid en je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met Tine Maenhout, manager van Modern Vikings.

Email: tine@modernvikings.be
Tel: +32 (0)486 96 98 90